Wellnesszentren mit sauna in Japan (9)

Städte

  • Solo Sauna - Tokyo

  • Fantasy Sauna and Spa Ofuronokuni - Yokohama

  • ROOFTOP Sauna - Tokyo

  • Koshinoyu - Toyama

  • Fujiyama Onsen - Fujiyoshida