Wellnesshotels mit sauna in Akishima (1)

1170 Forest Inn Showakan


Bild
nicht
verfügbar
  • Showa no Mori

  • 196-8601 - Akishima

  • Tel: +81-(0)42-542-1234

  • Fax: +81-(0)42-542-6000

  • Google Map
  • Hits: 23